En dag för livet – Respekt 20 år

news image
22 november 2021

Seminarium om människans värdighet

Tid: lördagen 5 mars 2022 kl. 13.00 – 17.00
Plats: Domkyrkosalen, Folkungagatan 46, Stockholm

Anmälan: www.bilda.nu/respekt

Program:

13.00 Välkomstord av Kardinal Anders Arborelius OCD

13.10 Behövs Respekt i Sverige? Reflektioner över arbetet med medicinsk-etiska frågor i den svenska katolska kyrkan 2001–2022. Axel Carlberg, doktor i etik, personlig coach och organisationskonsult med särskild inriktning på frågor kring etik och ledarskap.

13.40 Vad är kyrkans roll i världen när det gäller att försvara livet? Vilka är de viktigaste frågorna idag om livet? Msgr. Renzo Pegoraro, präst och vetenskaplig ledare för Lanza Foundation, kansler i Påvliga livsakademin. (Föredrag på engelska)

14.10 Paus

14.15 Samtal om livets början. Marianne Clauser, gynekolog vid Capio Specialisthuset i Eslöv, med Bernadetta Majerczyk, läkare med specialistkompetens inom barnmedicin vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, ledamot i Respekts råd.

14.45 Etiska aspekter på nya gentekniker. Samtal mellan Jenny Lindberg, läkare med specialistkompetens i njurmedicin och internmedicinvid Skånes universitetssjukhus, doktorand i medicinsk etik vid Lunds universitet, ledamot i Respekts råd och Carlo Fimiani läkare med specialistkompetens i psykiatri, neurologi, invärtesmedicin vid Skånes universitetssjukhus, ledamot i Respekts råd.

15.15 Paus med mingel

15.45 Covid-19-pandemins medicinska aspekter. Hur kunde det hända, vad har vi lärt oss, vad ska vi tänka på i framtiden? Katarina Le Blanc, professor i klinisk stamcellsforskning och klinisk hematolog vid KI, ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin samt ledamot i Påvliga livsakademin, ledamot i Respekts råd. (Föredraget på engelska)

16.15 Avslutande panelsamtal om människans värdighet. Under ledning av Jan Perselli, universitetslektor i pedagogik. Disputerat vid Linköpings universitet om fostersyn i svensk rätt, ledamot i Respekts råd. (Samtal på engelska)

17.00 Slut

18.00 Mässa med Kardinal Anders Arborelius OCD i domkyrkan (Möjlighet till koncelebration)

Under detta arrangemang tillämpar vi folkhälsomyndighetens rekommendationer för folksamlingar. Beroende på bestämmelserna om pandemiläget kan det hända att vi måste kräva vaccinbevis.