”Människor är inte bara fler munnar att mätta, utan är produktiva och intensiva tänkare, som hjälper till att hitta kreativa lösningar på människors problem och därmed gör det bättre för oss på lång sikt.”  
Julian Lincoln Simon