En dag för livet – Respekt 20 år

news image
27 april 2022

Seminarium om människans värdighet

Tid: lördagen 10 september 2022 kl. 13.00 
Plats: Domkyrkosalen, Folkungagatan 46, Stockholm

Anmälan: www.bilda.nu/respekt

Program:

13.00 Välkomstord av Kardinal Anders Arborelius OCD

13.10 Behövs Respekt i Sverige? Reflektioner över arbetet med medicinsk-etiska frågor i den svenska katolska kyrkan 2001–2022. Axel Carlberg, doktor i etik, personlig coach och organisationskonsult med särskild inriktning på frågor kring etik och ledarskap.

13.40 Vad är kyrkans roll i världen när det gäller att försvara livet? Vilka är de viktigaste frågorna idag om livet? Msgr. Renzo Pegoraro, präst och vetenskaplig ledare för Lanza Foundation, kansler i Påvliga livsakademin. (Föredrag på engelska)

14.10 Paus

14.15 Samtal om livets början. Marianne Clauser, gynekolog vid Capio Specialisthuset i Eslöv, med Bernadetta Majerczyk, läkare med specialistkompetens inom barnmedicin vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, ledamot i Respekts råd.

14.45 Etiska aspekter på nya gentekniker. Samtal mellan Jenny Lindberg, läkare med specialistkompetens i njurmedicin och internmedicinvid Skånes universitetssjukhus, doktorand i medicinsk etik vid Lunds universitet, ledamot i Respekts råd och Katarina Le Blanc, professor i klinisk stamcellsforskning och klinisk hematolog vid KI, ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin samt ledamot i Påvliga livsakademin. 

15.15 Paus med mingel

15.45 När livet går mot sitt slut. Hur ska vi förhålla oss inom vården? Om Palliativ vård och dödshjälp. Jenny Lindberg.

16.15 Avslutande panelsamtal om pandemin och den globala utvecklingen. Samtal mellan Kardinal Arborelius OCD och Msgr. Renzo Pegoraro under ledning av Katarina Le Blanc. (Samtal på engelska)

18.00 Mässa med Kardinal Anders Arborelius OCD i domkyrkan (Möjlighet till koncelebration)

Under detta arrangemang tillämpar vi folkhälsomyndighetens rekommendationer för folksamlingar. Beroende på bestämmelserna om pandemiläget kan det hända att vi måste kräva vaccinbevis.