En dag för livet – Respekt 20 år

news image
10 september 2022

Seminarium om människans värdighet

Tid: lördagen 10 september 2022

Program:

Välkomstord av Kardinal Anders Arborelius OCD

Behövs Respekt i Sverige? Reflektioner över arbetet med medicinsk-etiska frågor i den svenska katolska kyrkan 2001–2022. Axel Carlberg, doktor i etik, personlig coach och organisationskonsult med särskild inriktning på frågor kring etik och ledarskap.

Vad är kyrkans roll i världen när det gäller att försvara livet? Vilka är de viktigaste frågorna idag om livet? Msgr. Renzo Pegoraro, präst och vetenskaplig ledare för Lanza Foundation, kansler i Påvliga livsakademin. (Föredrag på engelska)

Samtal om livets början. Marianne Clauser, gynekolog vid Capio Specialisthuset i Eslöv, med Bernadetta Majerczyk, läkare med specialistkompetens inom barnmedicin vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, ledamot i Respekts råd.

Etiska aspekter på nya gentekniker. Katarina Le Blanc, professor i klinisk stamcellsforskning och klinisk hematolog vid KI, ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin samt ledamot i Påvliga livsakademin. 

När livet går mot sitt slut. Hur ska vi förhålla oss inom vården? Om Palliativ vård och dödshjälp. Mikaela Luthman, specialist i internmedicin och hematologi, överläkare på Stockholms sjukhem och diplomerad i palliativ vård.

Avslutande panelsamtal om pandemin och den globala utvecklingen. Samtal mellan Kardinal Arborelius OCD, Pilar Calva Mercado, professor i bioetik och moralteologi vid universitetet Anáhuac i Mexico City och Msgr. Renzo Pegoraro under ledning av Katarina Le Blanc.

Moderator för dagen var Benedicta Lindberg, Respekts generalsekreterare.

Dagen avslutades med en festlig mässa i domkyrkan, som celebrerades av Kardinal Arborelius. Vid orgeln spelade Elisabeth v. Waldstein.