Välkommen till

en konferens om

psykologiska, juridiska och etiska aspekter på vård i livets slutskede