Abort

Abort är ett ingrepp som avser att avbryta en graviditet och att släcka det ofödda barn...

Läs mer

Assisterad befruktning

Par som försöker få barn brukar lyckas inom ett till två år. Oförmåga att få barn efter...

Läs mer

Dödshjälp

Eutanasi är ett grekiskt ord, vars innebörd är “god död”. Ursprungligen avsågs åtgärder...

Läs mer

Familjeplanering / Preventivmedel

I alla tider har kvinnor önskat att reglera sitt barnafödande. Idag erbjuds avancerade...

Läs mer

Fosterdiagnostik

Fosterdiagnostik är en viktig del av mödrahälsovården och har till uppgift att trygga o...

Läs mer

Genterapi

I debatten kring den moderna biotekniken används ofta termen gen, som vore det ett enty...

Läs mer

Kloning

Grovt förenklat kan man säga att en djurcell innehåller två avdelningar: dels cellkärna...

Läs mer

HIV / AIDS

Hiv (Humant Immunbrist Virus) är ett virus som försvagar och till sist förstör kroppens...

Läs mer

Människans värdighet

Vad eller vem är människan och hur mycket är ett människoliv värt? Dessa frågor har upp...

Läs mer

Organdonation

Transplantation av organ från en människa till en annan betraktas numera som en effekti...

Läs mer

Palliativ vård

Döden är i de flesta fall en lång process. Den medicinska och sociala utvecklingen har...

Läs mer

Prioritering i vården

Om vi levde i en värld där resurserna var gränslösa och godheten regerade, skulle sjukv...

Läs mer

Stamceller

Stamceller är omogna celler eller ursprungsceller som genom delning kan ge upphov till...

Läs mer

Könsdysfori

Det finns människor som har en oklar biologisk könstillhörighet och det finns människor...

Läs mer