Gianna Beretta Molla

Gianna Beretta Mollas egen bön

Maria, jag lägger mig helt i dina moderliga händer och överlämnar mig helt till dig.
Jag litar på att jag får från dig, det jag ber om.
Dig har jag fullt förtroende för, eftersom du är min älskade mor.
Jag anförtror mig dig, eftersom du är JESU mor.
I denna tro överlämnar jag mig till dig och är övertygad om att bli hörd i allt.
Med detta förtroende hälsar jag dig såsom min mor och mitt hopp.
Jag viger mig helt till dig och ber dig att komma ihåg att jag är din och att jag tillhör dig.

Skydda mig, du goda, kära mor i varje ögonblick av mitt liv och för mig till din Son JESUS KRISTUS FRÄLSAREN. Amen.
Fader vår.
Ave Maria.
Ära vare Gud.

Ur biografin:
"Offret är det väsentliga i kristendomen och i det goda som segrar. Smärta och offer prövar oss och förädlar vår arbete. Offret hjälper oss att kunna uthärda även när vi är omgiven av stor fara"

Om Gianna Beretta Molla:
Gianna Molla föddes den 4 oktober 1922 i Magenta, Italien. Hon var det tionde av tretton barn. Under andra världskriget påbörjade hon sina medicinska studier. 1949 blev hon medicine doktor i kirurgi och pediatri vid universitetet i Pavia. Året därpå öppnade hon en privatklinik för barn- och mödravård i staden Mesero, nära Magenta.

1955 gifte hon sig med Pietro Molla. Under de kommande fyra åren fick Gianna och Pietro tre barn tillsammans. När Gianna blev gravid för fjärde gången i 1961 uppstod komplikationer då en elakartad cysta upptäcktes i livmodern. Inför operationen, som var avsedd att avlägsna cystan, gav Gianna läkarna tydliga besked att barnets liv skulle prioriteras, även om detta skulle försämra hennes chanser att överleva ingreppet. Barnet, Gianna Emanuela, föddes friskt den 21 april 1961 men Gianna Beretta avled den 28 april till följd av svår bakterieförgiftning.

Enligt de många personer som kände Gianna var hon en glad, positiv person som älskade sin familj, sitt arbete och sin fritid. Hon var bland annat duktig skidåkare och bergsklättrare. Men det var hennes kristna tro som inspirerade henne till att ge sitt liv för sitt barn. Påven Johannes Paulus II helgonförklarade Gianna Beretta Molla vid en högtidlig mässa i Rom den 16 maj 2004.

Katolsk etik föreskriver inte att en gravid kvinna ska offra sitt liv för ett ofött barn. När ett medicinskt motiverat ingrepp som leder till det ofödda barnets död är föreskrivet för att rädda kvinnans liv, som till exempel vid livmodercancer eller utomkvedshavandeskap, ses det ofödda barnets död som den förutsedda men oönskade konsekvensen av en god handling - att rädda kvinnans liv. Den heliga Giannas beslut att prioritera sitt ofödda barn var en frivillig, heroisk handling som vittnar om osjälvisk kärlek och det ofödda barnets värdighet.