Olika skeden

Tacksamhet över förälskelse

Tack, Herre, för det underbara som har hänt.
Jag visste inte vilka krafter som slumrade i mig.
Jag hade glömt att livet kunde vara så ljuvligt.
Jag tackar dig, Herre, för att du har skapat något så underbart
som den jag älskar.
Nu anar jag något av din överdådiga fantasi och skaparkraft.
Du har ju skapat oss människor till fest och gemenskap,
ja till evig fest gemenskap.
Nu ber jag dig, Herre, om en sak:
om varsamhet med kärleken,
om vördnad för den.
Din gåva är den,
låt oss bruka den som du vill.
(ur bönboken “Oremus”)

Bön om ett barn

Fader, du har frambragt allting
och du ger människor den stora gåvan
att bli upphov till nytt liv.
Låt oss få del i ditt skapande och livgivande verk,
den makt som du ensam förfogar över,
och låt oss få ett barn.
Välsigna vår kärlek
så att en ny röst kan prisa dig,
ett nytt hjärta älska dig,
ett nytt liv bli ett vittne om dig.
(ur bönboken “Oremus”)

Bön för föräldrar

I'll lend you a little while a little child of mine, God said,
for you to love, the while he lives
and mourn for when he is dead.
It may be six or seven years,
or 22 or 23 but will you,
'til I call him back, take care of him for me?
He'll bring his charms to gladden you
and should his stay be brief,
you'll have his lovely memories as solace to your grief.
I cannot promise he will stay, since all from earth return,
but there are lessons taught down there I want this child to learn.
I've looked the wide world over in search for teachers true,
and from the throng that crowd life's land, I have chosen you.
Now will you give him all your love, think not the labour vain
nor hate me when I come to call, to take him back again?
I fancied that I heard him said: "Dear Lord, Thy will be done".
For all the joy Thy child shall bring
the risk of grief we'll run.
We'll shelter him with tenderness,
we'll love him while we may.
But should the angels call him back
much sooner than we'd planned,
we'll grave the bitter grief that comes
and try to understand.

När ensamheten tynger

Min Herre och Gud, det har blivit så att jag måste leva ensam. Ibland känns visserligen friheten skön, men ofta är jag beklämd över ensamheten och frågar mig varför jag lever.
Låt mig då känna att jag har en egen plats och uppgift i livet med just mina gåvor och tillgångar, med just min svaghet och otillräcklighet, med just min egenart, som är din vilja och ditt verk.
Visa mig därför att min ensamhet inte är detsamma som övergivenhet. Eftersom jag är obunden kan jag göra mycket.
Eftersom jag är ensam kan jag betyda något för många.
Eftersom min kärlek inte är bunden kan jag rikta den mot många. Därför kan jag leva ett liv med mening.
Hjälp mig att säga ja till din kallelse. (ur bönboken “Oremus”)

Vid svåra stunder

Ps 22:1-5
Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?
Jag ropar förtvivlat, men du är långt borta.
Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte,
jag ropar om natten men finner ingen ro.
Dock är du den Helige, till din tron stiger Israels lovsång.
På dig förtröstade våra fäder, de litade på dig,
och du kom dem till hjälp.
De ropade till dig och blev räddade,
de litade på dig, och du svek dem aldrig.

Gud, vad kan jag säga?
Jag var krökt, krokig, såg inte klart.
Såg inte andra. Jag hade nog nästan givit upp.
Hur vågade jag gå fram?
Jag är ny nu.
Jag vill inte falla in i mig själv igen.
Bara du kan hålla mig upprätt.

Kol 1:24
Nu gläder jag mig över att få lida för er.
Vad som ännu fattas i Kristi lidanden,
det lider jag i mitt eget kött, för hans kropp, som är kyrkan.  

När man blir gammal

Herre, jag är gammal, svag och sjuk.
Jag kan inte uträtta något mer, men du låter mig leva vidare.
Därför vill jag nu leva för dig.
Hjälp mig att villigt och glatt ta emot de andras hjälp.
Välsigna alla som gör gott mot mig.
(ur bönboken “Oremus”)

I dödens närhet

Herre, jag vet att du älskar mig och att min död vilar i dina händer
lika väl som mitt liv gjort det.
Jag vill tro att allt som nu skall ske är inneslutet i din kärlek.
Det som du vill är det bästa för mig.
Hjälp mig att förstå din vilja och att foga mig i den.
Håll min tros lampa brinnande varje timme,
om du snart skulle kalla på mig.
Låt mig dö försonad med dig, med människorna och med mig själv.
Låt mig dö i hoppet om att du kan vända allt till det bästa.
Herre, ske din vilja.
(ur bönboken “Oremus”)

Joh 3:16
Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son,
för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.  

Rom 8:38-39
Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.

Då döden är helt nära

Du kristna själ,
bryt upp från denna värld i Guds,
den allsmäktige Faderns namn,
ty han har skapat dig,
i Jesu Kristi, Guds Sons namn,
ty han har lidit och dött för dig,
i den helige Andes namn,
ty han är utgjuten i dig.
Må du idag finna fridens ort och din boning
hos Gud i det heliga Sion
tillsammans med Guds Moder,
jungfrun Maria,
den helige Josef
och alla Guds änglar och helgon.
(ur “Böner vid dödsbädd”)

1 Kor 15:53-55
Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet.
Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet,
då blir det så som skriftordet säger:
Döden är uppslukad och segern är vunnen.
Död, var är din seger?
Död, var är din udd?