Frågor och svar om abort

Varför menar katolska kyrkan och andra kristna att abort är att utsläcka ett mänskligt liv? Borde det inte vara det rätta i vissa situationer? Det kan ibland vara svårt att förstå kyrkans inställning till abort; det kan ju finnas så många orsaker att göra en abort, till exempel om barnet är gravt funktionsnedsatt. Hur tänker kyrkan i de fallen? Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna här, men hittar du inte svar på din fråga, kontakta oss på [email protected].

Vad är abort?

SVAR:

Abort är att avbryta en graviditet med följd att fostret avlider.

Sverige tillåter abort fram till slutet på den 18:e graviditetsveckan. Enligt abortlagen (1974:595) får abort även utföras efter 18:e graviditetsveckan och fram till dess att fostret är livsdugligt om synnerliga skäl föreligger och med Socialstyrelsens tillstånd. Livsduglighetsgränsen i Sverige beräknas idag till 22:a graviditetsveckan.

Hur utförs en abort?

SVAR:

Det finns två sorters aborter, medicinsk och kirurgisk. Vid medicinsk abort, som görs fram till och med 12 graviditetsveckan, tar kvinnan en stark hormondos i form av tabletter, vilket framkallar aborten. Själva aborten kan sedan ske antingen hemma eller på sjukhus. 

Kirurgisk abort får endast utföras på sjukhus eller kliniker med särskilt tillstånd och går till så att livmodern töms med en vakuumsug. Vid sena aborter efter tolfte graviditetsveckan görs aborten i två steg där man med hormoner framkallar förlossning och skrapar efteråt. Man börjar med att ta tabletter med antihormon som vid medicinsk abort och två dagar senare blir man inlagd och får en kombination av tabletter att svälja samt slidtabletter för att sätta igång värkarbetet och för att föda fram fostret. När fostret är framfött utförs en skrapning för att få ut resterna av moderkakan och minska riskerna för blödning.

Enligt gällande abortlagstiftning har kvinnor i Sverige rätt att genomgå abort fram till och med 18:e graviditetsveckan. Därefter kan man få abort om man har synnerliga skäl, efter ansökan till Socialstyrelsen. En sådan ansökan beviljas inte om fostret kan antas vara livsdugligt, i praktiken inte efter 22:a veckan, såvida inte barnet har livshotande skador, eller om kvinnans hälsa hotas av graviditeten. Det är viktigt att komma ihåg att ett barn i 18:e graviditetsveckan är ca 16 cm långt och att många av barnets förmågor och sinnen redan är utvecklade. Det finns för tidigt födda barn som fötts redan i 21:a graviditetsveckan och överlevt. Av de barn som föds i vecka 24 eller 25 överlever i dag 80 procent.

Hur många aborter görs i Sverige?

SVAR:

I Sverige görs det runt 38 000 aborter varje år. Sedan mitten av 1990-talet har antalet aborter ökat markant i takt med att antalet födda barn också blivit större, och runt var fjärde graviditet slutar med abort. Sverige har det högsta antalet aborter per 1 000 kvinnor i Västeuropa. Utförlig abortstatistik publiceras av Socialstyrelsen med jämna mellanrum, se www.socialstyrelsen.se.

Varför menar katolska kyrkan och andra kristna att abort är fel?

SVAR:

Den katolska kyrkan anser, liksom den stora majoriteten andra kristna (och även muslimer), att det mänskliga livet startar vid konceptionen, det vill säga då befruktningen sker. Det är då den nya människan med unik dna-profil skapas. Under graviditeten utvecklas sedan barnet successivt, för att så småningom bli livsdugligt, men det finns inget tillfälle under graviditeten då en markant förändring sker och då det ofödda barnet definitivt blir människa. Därför menar kyrkan att det ofödda barnet måste respekteras som en människa ända från första början av dess liv, dvs. befruktningen, och att abort är ett allvarligt moraliskt ont.

Fler frågor