Är det inte bättre att ett gravt funktionshindrat barn inte föds till ett livslångt lidande?

Svar:

Om vi tror på alla människors lika värde, har vi då rätt att göra så att de med funktionsnedsättningar inte föds? Som människor äger vi inte rätt att bestämma vem som har och inte har rätten till liv. Ingen kan sätta sig in i andra människors livssituation och bestämma, om deras liv är värdigt eller inte. Vilka signaler skickar vi till dem som lever med funktionsnedsättningar, när funktionshindrade ofödda barn aborteras i så många fall? Denna grupp av människor får aldrig behandlas som oönskade eller som en andra klassens människor; de har lika stort människovärde som alla andra.