Är det inte kvinnofientligt att vara mot abort?

Svar:

Nej, vi menar att det snarare är tvärtom. Genom fri abort visar samhället att det ofödda barnet helt är kvinnans problem, som hon ensam ansvarar för, och mannen, familjen och det övriga samhället slipper ta ansvar för något som ytterst sett angår oss alla. Fram för allt i USA finns feminister som aktivt är emot abort, till exempel Feminists for Life.