Är ett ofött barn verkligen utvecklat nog att känna smärta?

Svar:

Man har forskat mycket kring spädbarns och ofödda barns förmåga att känna smärta och har kommit fram till, att ju yngre vi är desto starkare upplever vi smärta. Ofödda barn är alltså sannolikt de allra mest känsliga för smärta, och barnets nervsystem börjar utvecklas redan under fjärde graviditetsveckan.