Är inte abort en reproduktiv rättighet och en del av kvinnors övergripande reproduktiva hälsovård? Äventyrar inte politik som begränsar kvinnors val deras hälsa?

Svar:

Reproduktiv hälsa kan inte särskiljas från kvinnors hälsa i allmänhet. Vi måste inse att en kvinnas hälsa börjar i livmodern och fortsätter till hennes naturliga död. I vissa länder ses ofödda flickor som icke-önskvärda och behöver skyddas för att inte bli selekterade för abort p.g.a. könet. Flickor måste få hjälp i varje skede av utvecklingen och behöver skyddas från våld som barnamord, våldtäkt, incest, sexuellt utnyttjande, abort, tvångsarbete, sexhandel samt hiv och aids. 

Strukturer i samhället behöver ändras för att hjälpa kvinnor. Att godkänna abort som en lösning betyder att samhället inte längre måste ta graviditet på allvar och slipper stödja kvinnan.

Abort är inte vård utan ett tecken på att kvinnors behov på hälsovård inte har uppfyllts. Forskning pekar på att kvinnor ofta gör abort pga. brist på praktiskt och känslomässigt stöd. En kvinna som gjort abort har inte nödvändigtvis gjort ett fritt val; ofta ser hon inte ett livskraftigt alternativ till aborten.

Man kan dra paralleller till länder med hög andel självmord bland kvinnor. Svaret är inte att underlätta för de kvinnor, som inte ser andra möjligheter i livet, att begå självmord. Lösningen är att ta itu med de djupare frågorna som driver kvinnor till desperata lösningar.