Bör inte abort legaliseras så att det blir säkert? Hur är det med rapporterna om de tusentals kvinnor som dör varje år p.g.a. illegala aborter?

Svar:

Att legalisera abort betyder att fler kvinnor kommer att utsättas för abort med risker för fysiska och känslomässiga komplikationer, men löser inte på något sätt de djupare frågor kvinnor möter och tar inte itu med kvinnors verkliga behov. Abort ger ingen kvinna utbildning eller färdigheter för ett arbete. Det är inte ett sätt att få mat på bordet eller tillgång till rent vatten. Efter en abort återvänder kvinnan till samma situation som hon befann sig i innan. En enda abort är en för mycket, och den innebär att vi har misslyckats att ge stöd till kvinnan. 

Legalisering av abort gör inte nödvändigtvis själva aborten säkrare, det finns inga helt säkra aborter. Förutom det döda barnet kan både legala och illegala aborter orsaka komplikationer med allvarliga konsekvenser för kvinnan, som exempelvis perforerad livmoder, kirurgiska fel, blödningar eller infektioner.

Senare i livet kan kvinnor som har gjort abort drabbas av infertilitet, missfall eller för tidig förlossning, bröstcancer, depression, missbruk, relationsproblem eller oförmåga att anknyta till senare födda barn.

Tyvärr finns det ingen tillförlitlig global statistik om abort. Vissa länder saknar grundläggande födelse- och dödsregister, så den statistik som ofta citeras är baserad på uppskattningar och antaganden. Världshälsoorganisationen WHO har tidigare efter stark kritik medgett att deras uppgifter om osäkra aborter är ofullständiga och innehåller väsentliga fel.

Vissa av de uppgifter som ofta använts som argument för legalisering av abort stämmer inte. I boken Aborting America erkänner den amerikanske gynekologen Bernard Nathanson att han och en amerikansk lobbygrupp för abort, NARAL, ljög om antalet kvinnor som dör genom illegala aborter, som en del av deras framgångsrika strategi att verka för att legalisera abort i USA:

”...det var alltid 5 000 - 10 000 dödsfall per år. Jag erkänner att jag visste att dessa siffror var helt felaktiga ... men enligt ”moralen” i vår revolution, var det bra siffror och allmänt accepterade ... ”.

Medan vissa abortförespråkare manipulerar statistik är kvinnors verkliga behov eftersatta. Kvinnor dör fortfarande, antingen av brist på lämplig vård eller så offrar de sina barns liv i brist på livsbekräftande valmöjligheter. Vad kvinnor vill ha och behöver är full delaktighet som medborgare, lika tillgång till resurser och möjligheter och rättsligt skydd mot diskriminering, våld och förtryck.