Finns det inte tillräckligt många barn i världen?

Svar:

Abort är inte svaret på oro över befolkningsmängden. Kvinnor gör abort på grund av otillfredsställda behov, inte på grund av oro över befolkningsmängden. Kvinnor i utvecklingsländer behöver rent vatten, näring, förmåga att äga mark, vaccination och annan hälso- och sjukvård, utbildning osv. Deras barn är varken deras eller våra fiender.