Har inte alla rätt att födas önskade och efterlängtade?

Svar:

Är det verkligen föräldrarna som inte önskar barnet, eller känner de sig pressade till ett beslut av omgivningen? Att ett barn inte är planerat behöver inte betyda att det inte kan bli mycket välkommet.