Hur är det med unga kvinnor som föder barn i utvecklingsländer? Skulle inte abort hjälpa dem?

Svar:

Att unga kvinnor föder barn är inte för att de inte har tillgång till abort, utan därför att kulturella seder främjar tidiga äktenskap, tidig sexuell aktivitet och påtvingade graviditeter. Det sker ofta innan den unga kvinnan är fysiskt redo att bära ett barn.

Abortlagstiftning förändrar inte allvarliga hälsoproblem. Istället krävs positiv, livslång, bekräftande utbildning om kvinnors kroppar och om de effekter tidigt äktenskap och moderskap innebär. Utbildning, arbete, kompetens och sysselsättning hjälper unga kvinnor och män med deras framtid. Flickor och pojkar som stannar längre kvar i skolan får nytta av utbildning som lär dem självrespekt och positiv självkänsla, och de får kunskap och hopp om framtiden. De får därmed möjlighet till beslut som är bättre för deras hälsa som t.ex. att säga ”nej” till samlag i allt för tidig ålder. Således är utbildning lösningen, inte abort.

Kvinnor i utvecklingsländer förtjänar också mödravård, kunniga barnmorskor och tillgång till akut förlossningsvård. Slutligen behöver unga kvinnor inte bara utbildning utan även skydd från exploatering, inklusive trafficking, tvångsarbete, fysisk misshandel och olika sexuella övergrepp (t.ex. förekommer det inom vissa kulturer att män våldtar unga flickor i falsk förhoppning om att det kommer att bota dem från hiv/aids).