Hur många aborter görs i Sverige?

Svar:

I Sverige görs det runt 38 000 aborter varje år. Sedan mitten av 1990-talet har antalet aborter ökat markant i takt med att antalet födda barn också blivit större, och runt var fjärde graviditet slutar med abort. Sverige har det högsta antalet aborter per 1 000 kvinnor i Västeuropa. Utförlig abortstatistik publiceras av Socialstyrelsen med jämna mellanrum, se www.socialstyrelsen.se.