Hur utförs en abort?

Svar:

Det finns två sorters aborter, medicinsk och kirurgisk. Vid medicinsk abort, som görs fram till och med 12 graviditetsveckan, tar kvinnan en stark hormondos i form av tabletter, vilket framkallar aborten. Själva aborten kan sedan ske antingen hemma eller på sjukhus. 

Kirurgisk abort får endast utföras på sjukhus eller kliniker med särskilt tillstånd och går till så att livmodern töms med en vakuumsug. Vid sena aborter efter tolfte graviditetsveckan görs aborten i två steg där man med hormoner framkallar förlossning och skrapar efteråt. Man börjar med att ta tabletter med antihormon som vid medicinsk abort och två dagar senare blir man inlagd och får en kombination av tabletter att svälja samt slidtabletter för att sätta igång värkarbetet och för att föda fram fostret. När fostret är framfött utförs en skrapning för att få ut resterna av moderkakan och minska riskerna för blödning.

Enligt gällande abortlagstiftning har kvinnor i Sverige rätt att genomgå abort fram till och med 18:e graviditetsveckan. Därefter kan man få abort om man har synnerliga skäl, efter ansökan till Socialstyrelsen. En sådan ansökan beviljas inte om fostret kan antas vara livsdugligt, i praktiken inte efter 22:a veckan, såvida inte barnet har livshotande skador, eller om kvinnans hälsa hotas av graviditeten. Det är viktigt att komma ihåg att ett barn i 18:e graviditetsveckan är ca 16 cm långt och att många av barnets förmågor och sinnen redan är utvecklade. Det finns för tidigt födda barn som fötts redan i 21:a graviditetsveckan och överlevt. Av de barn som föds i vecka 24 eller 25 överlever i dag 80 procent.