Vad är abort?

Svar:

Abort är att avbryta en graviditet med följd att fostret avlider.