Vad är abort?

Svar:

Abort är att avbryta en graviditet med följd att fostret avlider.

Sverige tillåter abort fram till slutet på den 18:e graviditetsveckan. Enligt abortlagen (1974:595) får abort även utföras efter 18:e graviditetsveckan och fram till dess att fostret är livsdugligt om synnerliga skäl föreligger och med Socialstyrelsens tillstånd. Livsduglighetsgränsen i Sverige beräknas idag till 22:a graviditetsveckan.