Vad är post-abort-syndrom?

Svar:

Det är allmänt känt att vissa kvinnor och även vissa män som genomgått aborter kan drabbas av depression och självförebråelse, även flera år efteråt. I många länder talas det öppet om detta, och läkare som utför aborter varnar kvinnan för risken för så kallat post-abortsyndrom innan aborten görs. I Sverige talas det inte mycket om detta problem.