Vad är samvetsfrihet?

Svar:

Samvetsfrihet är friheten att följa sin religiösa eller moraliska övertygelse i handling, underlåtelse till handling eller med ord. Det räknas som en mänsklig rättighet, liksom religionsfrihet och åsikts- och tankefrihet.