Vad händer med ofödda själar?

Svar:

När det gäller frågan vad som händer med de oföddas själar tror man i katolska kyrkan på Guds barmhärtighet och att man inte måste ha blivit döpt för att komma till himlen. Det finns ingen allmän ritual eller ceremoni kring missfall inom katolska kyrkan men sker missfallet i mitten eller den senare delen av graviditeten, och fostret/barnet föds på sjukhus, är det inte helt ovanligt att katoliker ber en präst att ordna en regelrätt begravning. Sedan ett par år finns en gemensam gravplats på katolska kyrkogården i Solna just för för tidigt födda barn som inte överlevt.

Läs mer om minnesplatser för barn >>