Vad säger kyrkan om moderns liv är i fara?

Svar:

I vissa, sällsynta fall när graviditeten innebär direkt fara för mammans liv, måste man för att rädda mammans liv göra ingrepp som innebär det ofödda barnets död. I de fallen accepterar kyrkan det ofödda barnets död som en oönskad konsekvens av att rädda kvinnans liv, eftersom resultatet annars blir både mammans och det ofödda barnets död.