Varför efterfrågar vissa samvetsfrihet?

Svar:

Vårdpersonal kan i sin yrkesutövning ställas inför ingrepp som strider mot deras moraliska och religiösa värderingar, t.ex. abort. För de flesta kristna och även många andra är det självklart att värna om rätten till liv. Därför menar många att vårdpersonal bör ha rätt till samvetsfrihet, det vill säga rätt att inte behöva medverka vid att utsläcka liv, varken i dess början eller slutskede. Vördnad för livet bör vara det främsta rättesnöret inom vården.

I Sverige har journalister som yrkeskår rätt till samvetsfrihet.