Varför menar katolska kyrkan och andra kristna att abort är fel?

Svar:

Den katolska kyrkan anser, liksom den stora majoriteten andra kristna (och även muslimer), att det mänskliga livet startar vid konceptionen, det vill säga då befruktningen sker. Det är då den nya människan med unik dna-profil skapas. Under graviditeten utvecklas sedan barnet successivt, för att så småningom bli livsdugligt, men det finns inget tillfälle under graviditeten då en markant förändring sker och då det ofödda barnet definitivt blir människa. Därför menar kyrkan att det ofödda barnet måste respekteras som en människa ända från första början av dess liv, dvs. befruktningen, och att abort är ett allvarligt moraliskt ont.