Varför ska inte den gravida kvinnan få bestämma över sin egen kropp?

Svar:

Självklart skall en kvinna få bestämma över sin egen kropp. Problemet är bara, att det ofödda barnet är ett separat och självständigt människoliv med unika anlag. Det ofödda barnets celler kan klart utskiljas från mammans, och barnet har sitt eget blodomlopp, sitt eget hjärta, sitt eget immunförsvar, och ofta en helt annan blodgrupp än mamman. Det ofödda barnet är inte att betrakta som en del av mammans kropp utan snarare som en gäst, som är helt och hållet beroende av näringen, syre och de förhållanden som finns i kvinnan.