Vilka abortlagar har EU-länderna och övriga världen?

Svar:

Efter att Sverige fick en ny abortlag 2008 blev det tillåtet för utländska kvinnor att komma hit och få en abort om de betalar ingreppet själva. Sverige är därmed det enda landet i Europa dit man kan åka och få helt fri abort fram till och med graviditetsvecka 18.

De flesta europeiska länder tillåter abort fram till graviditetsvecka 12 och upp till vecka 24 ifall det föreligger allvarliga avvikelser hos fostret. Många länder kräver även rådgivande samtal eller läkarintyg före aborten, även om det oftast hanteras som en formalitet.

Internationella jämförelser visar att Finland sedan början av 1990-talet har det lägsta antalet aborter i Norden; därefter följer Danmark, Island och Norge.

Se en världskarta med alla länders abortlagstiftning (på engelska) >>

Se WHO:s databas Global Abortion Policies Database>>