Vilken är kyrkans hållning vid graviditet efter våldtäkt?

Svar:

En våldtäkt är fruktansvärd och vidrig men är aldrig det resulterade barnets fel. Tror man på alla människors lika värde och rättigheter kan man inte framhålla, att barn som blivit till genom våldtäkt inte har rätt att leva.

Den våldtagna kvinnan behöver ett kraftfullt stöd från sin omgivning, men en abort kommer aldrig att straffa våldtäktsmannen, att göra själva våldtäkten ogjord eller att sudda ut minnet. Tvärtom kan kvinnan då komma att lida av traumatiska upplevelser både till följd av våldtäkten och aborten. Undersökningar som gjorts av kvinnor som blivit gravida efter våldtäkt visar i själva verket att majoriteten innerst inne önskar att få behålla barnet, men att många som väljer abort gör det pga. press från omgivningen.

Läs gärna När jag blev mamma, berättelsen om hur en svensk utbytesstudent efter en mycket brutal våldtäkt kämpade för att behålla sitt ofödda barn.