Äldrevård

Den äldre generationen lever allt längre, och samtidigt upplever många, att stödet och omvårdnaden från samhället minskar medan anhöriga förväntas ta en allt större och mer framträdande roll. Här har vi svarat på de vanligaste frågorna kring äldrevård. Hittar du inte svar på din fråga, kontakta oss på [email protected].

En äldre släkting behöver hjälp i hemmet. Vad kan hemtjänst hjälpa med, och vart vänder jag mig för att ordna det?

SVAR:

Hemtjänst innebär att man får hjälp med de sysslor som man inte själv klarar av i hemmet. Ett vårdbiträde kommer hem och hjälper med exempelvis personlig omvårdnad, inköp, matlagning, städning, veckotvätt, klädvård eller post- och bankärenden.

Att få hemtjänst kan också innebära att en städfirma städar eller att man får hem färdiglagad mat eller varor från affären. Om man har stort omvårdnadsbehov kan man få hjälp alla dagar i veckan en eller flera gånger om dagen. I vissa fall kan man få hjälp av ett personligt vårdbiträde eller personlig assistent. Hemtjänsten ska även bidra till att man kan behålla och utveckla sitt sociala nätverk.

Hemtjänsten är behovsprövad och avgiftsbelagd. Avgiften beräknas efter en särskild taxa och bygger på den äldres taxerade inkomst.

För att ordna hemtjänst ansöker man hos kommunen. En biståndshandläggare utreder behovet tillsammans med den äldre och beslutar om insatser och avgiften. I samband med beslutet får man besked och information om de privata utförare och kommunala enheter som man kan välja mellan. Avgiften påverkas inte av om man väljer privat eller kommunal utförare; avgiften betalas till kommunen.

Finns det någon annan organisation än den kommunala hemtjänsten som ordnar besökstjänst?

SVAR:

Röda korset har på många orter frivilliga medarbetare som arbetar med besöksverksamhet. Gå in på www.redcross.se och kontakta ditt närmaste Röda korskontor.

Om min släkting behöver hjälp med att gå ut, t.ex. för att handla eller för enkla ärenden, vart vänder jag mig då?

SVAR:

Hemtjänsten hjälper till med enklare ärenden utanför hemmet. Även Röda korsets besöksverksamhet har frivilliga medarbetare som kan följa med på sjukhusbesök, promenader etc. Gå in på www.redcross.se för att läsa mer om Röda Korsets besökstjänst. Även vissa katolska församlingar har besökstjänst för äldre församlingsmedlemmar.

Som anhörig som vårdar en familjemedlem i hemmet skulle jag ibland behöva avlastning. Hur ordnar jag det?

SVAR:

Kontakta kommunen för information om anhörigstöd och avlastning i hemmet. Kommunen kan även erbjuda så kallat korttidsvård/växelboende, som innebär att den äldre tas om hand om under kortare perioder för att ge den anhörige en chans till återhämtning.

Fler frågor