Är alla ålderdomshem kommunala, eller finns det även privata alternativ?

Svar:

I så gott som alla kommuner finns äldreboende både i kommunal och privat regi. Kontakta din kommun för mer information.