En äldre släkting behöver hjälp i hemmet. Vad kan hemtjänst hjälpa med, och vart vänder jag mig för att ordna det?

Svar:

Hemtjänst innebär att man får hjälp med de sysslor som man inte själv klarar av i hemmet. Ett vårdbiträde kommer hem och hjälper med exempelvis personlig omvårdnad, inköp, matlagning, städning, veckotvätt, klädvård eller post- och bankärenden.

Att få hemtjänst kan också innebära att en städfirma städar eller att man får hem färdiglagad mat eller varor från affären. Om man har stort omvårdnadsbehov kan man få hjälp alla dagar i veckan en eller flera gånger om dagen. I vissa fall kan man få hjälp av ett personligt vårdbiträde eller personlig assistent. Hemtjänsten ska även bidra till att man kan behålla och utveckla sitt sociala nätverk.

Hemtjänsten är behovsprövad och avgiftsbelagd. Avgiften beräknas efter en särskild taxa och bygger på den äldres taxerade inkomst.

För att ordna hemtjänst ansöker man hos kommunen. En biståndshandläggare utreder behovet tillsammans med den äldre och beslutar om insatser och avgiften. I samband med beslutet får man besked och information om de privata utförare och kommunala enheter som man kan välja mellan. Avgiften påverkas inte av om man väljer privat eller kommunal utförare; avgiften betalas till kommunen.