Finns det någon annan organisation än den kommunala hemtjänsten som ordnar besökstjänst?

Svar:

Röda korset har på många orter frivilliga medarbetare som arbetar med besöksverksamhet. Gå in på www.redcross.se och kontakta ditt närmaste Röda korskontor.