Jag ser att min anhörig vanvårdas på sitt ålderdomshem. Vad kan jag göra? Vem kan jag vända mig till?

Svar:

Tala i första hand med ansvarig på det enskilda ålderdomshemmet. Vill man sedan anmäla vanvårdnad inom kommunal omsorg ska missförhållanden rapporteras direkt till kommunens socialnämnd. Gäller anmälan privat äldreomsorg ska detta inte ske till socialnämnden, utan till ansvarig för verksamheten. Det är den verksamhetsansvarige som ska avhjälpa bristerna eller kontakta ansvarig tillsynsmyndighet.