Som anhörig som vårdar en familjemedlem i hemmet skulle jag ibland behöva avlastning. Hur ordnar jag det?

Svar:

Kontakta kommunen för information om anhörigstöd och avlastning i hemmet. Kommunen kan även erbjuda så kallat korttidsvård/växelboende, som innebär att den äldre tas om hand om under kortare perioder för att ge den anhörige en chans till återhämtning.