Vem avgör om min släkting behöver komma in på ett ålderdomshem eller ett servicehus, och hur söker jag plats?

Svar:

Ålderdomshem är ett gemensamt boende med omsorg dygnet runt, där man bor i en mindre lägenhet eller i eget rum. Här finns gemensamma utrymmen för matlagning, måltider och samvaro. Den äldre betalar en avgift för vård och omsorg i förhållande till sin inkomst samt en avgift för mat och hyra.

Att bo på servicehus innebär att man bor i en egen lägenhet och har tillgång till viss gemensam service och gemensamma lokaler. I huset finns tillgång till personal dygnet runt. I många servicehus finns även restaurang, fotvård, frisör och möjlighet till olika aktiviteter.

Det är kommunens biståndshandläggare som med hjälp av den äldres anhöriga avgör om man får plats på ålderdomshem eller servicehus.