Vilka hospice finns det i Sverige?

Svar:

Det finns hospice i hela landet. Några av dessa, som specialiserat sig på äldrevård, är:

Stockholm

Ersta Hospice

www.ersta.se

  Vilohemmet Maria Regina www.mariaregina.se
  Löwenströmska sjukhuset

www.praktikertjanstnara.se/Start/Palliativ-vard/Hitta-Palliativ-vardavdelning/Palliativa-avdelningen-Lowet-ASIH/

Sundsvall Mellannorrlands Hospice  www.hospice.se
Göteborg Bräcke Diakoni www.brackediakoni.se
  Kålltorps hospice  
  Änggårdens hospice www.anggardenshospice.se
Umeå Axlagården Hospice www.axlagarden.se
Lidköping Hospice Gabriel www.hospicegabriel.org

 

En mer fullständig lista över specialiserade palliativa verksamheter i alla län finns i Palliativguiden på Nationella rådet för palliativ vårds hemsida >>

Kontakta det enskilda hospice för närmare information om hur man söker plats.