Hur länge är en kvinna fertil?

Svar:

Kvinnor är mer eller mindre fertila tills de når klimakteriet, vilket brukar infalla i 50-årsåldern. Fertiliteten hos de flesta kvinnor börjar dock avta långt före dess, och efter 35-årsåldern avtar den raskt hos de flesta. Nya forskningsresultat visar att endast 12 procent av kvinnans äggceller finns kvar vid 30 års ålder och så lite som fyra procent finns kvar efter 40.