Vad anser katolska kyrkan om assisterad befruktning?

Svar:

Katolska kyrkan ställer sig positiv till behandlingar som hjälper ofrivilligt barnlösa par att bli med barn, dock inte till vilket pris som helst. Eftersom barn ses som ett uttryck för parets inbördes kärlek samt för Guds försyn i naturens ordning, anser katolska kyrkan att sexualitet och fortplantning inte får skiljas från varandra. Behandlingar som ökar parets möjligheter att få barn inom ramen för naturens ordning, som ovulationsstimulering, är etiskt godtagbara. 

Befruktning av äggcellen i provrör (ivf) och konstgjord insemination där sperma förs in i kvinnans äggledare är inte accepterad av kyrkans officiella lära, eftersom fortplantningen här är helt skild från kärleksakten. Kyrkan ser det som än mer problematiskt om parets äktenskapliga integritet kränks genom inblandning av en tredje part, som vid medverkan av spermie- eller äggdonator eller surrogatmamma. Ivf-behandling leder även oftast till överblivna embryon. Då kyrkan anser att människolivet blir till vid befruktningen och att varje människa är unik och oersättlig, ser hon varje förstört embryo som ett förlorat människoliv.