Vad händer med överblivna embryon?

Svar:

Lagring av embryon regleras av lagen om genetisk integritet m.m. (2006:351), som fastslår att överblivna embryon endast får lagras i fem år. Vidare får försök i forsknings- eller behandlingssyfte på embryon endast göras längst till och med fjortonde dagen efter befruktningen. Om ett befruktat ägg har varit föremål för försök i forsknings- eller behandlingssyfte, får ägget inte föras in i en kvinnas kropp.