Vad menas med assisterad befruktning?

Svar:

Assisterad befruktning är ett samlingsnamn för de olika medicinska behandlingar som tillhandahålls för att nå graviditet. Gemensamt för metoderna är att könsceller hanteras utanför kroppen. Könscellerna kan vara parets egna eller donerade.