Vad ska par göra som inte kan få barn?

Svar:

Katoliker menar att barn är en gåva och inte något man är berättigad till eller kan äga. Ofrivillig barnlöshet kan bli en anledning för par att utföra andra viktiga tjänster för det mänskliga livet, såsom att adoptera eller hjälpa andra familjer, fattiga eller barn med funktionsnedsättningar. Samtidigt uppmuntrar kyrkan forskare att fortsätta med arbete som förebygger orsakerna till ofrivillig barnlöshet och avhjälper dessa, så att ofruktsamma par, i respekt för sin och det ofödda barnets värdighet, kan få barn. Läs mer här om vilka möjligheter det finns för fertilitetsbehandling i enighet med Kyrkans lära.