I vilka länder är dödshjälp tillåtet?

Svar:

Dödshjälp är på vissa villkor lagligt i Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Spanien och Kanada. I Schweiz tillåts assisterat självmord, så länge den som assisterar inte drar personliga fördelar av personens död, och i Tyskland tillåts assisterat självmord i "extrema undantagsfall". Även Australiens delstater Victoria, Western Australia, South Australia, Tasmania och Queensland tillåter dödshjälp eller läkarassisterat självmord. Nya Zeeland tillåter dödshjälp. I Sydamerika är det Colombia som tillåter dödshjälp.

De amerikanska delstaterna Oregon, Montana, Washington, Kalifornien, Vermont, Maine, New Jersey, Colorado och New Mexico samt huvudstaden Washington DC tillåter läkarassisterat självmord.

I Kanada har utvecklingen gått mycket snabbt. Två år efter att dödshjälp och assisterat självmord legaliserades, diskuteras redan en uppluckring av åldersgränsen på 18 år och organdonation efter dödshjälp förekommer regelbundet. Dessutom måste läkare som inte vill medverka till dödshjälp, enligt ett domstolsbeslut taget efter lagens införande, hänvisa till en kollega, och har därför i realiteten ingen samvetsfrihet.