I vilka länder är dödshjälp tillåtet?

Svar:

När detta skrivs (2017) är dödshjälp på vissa villkor lagligt i Nederländerna, Belgien, Luxemburg och Kanada. I Schweiz tillåts assisterat självmord, så länge den som assisterar inte drar personliga fördelar av personens död, och i Tyskland tillåts assisterat självmord i "extrema undantagsfall". Även en delstat i Australien samt Colombia tillåter dödshjälp.

Delstaterna Oregon, Montana och Washington, Kalifornien, Vermont och Colorado samt huvudstaden Washington DC i USA tillåter läkarassisterat självmord.

I Kanada har utvecklingen gått mycket snabbt. Två år efter att dödshjälp och assisterat självmord legaliserades, diskuteras redan en uppluckring av åldersgränsen på 18 år och organdonation efter dödshjälp förekommer regelbundet. Dessutom måste läkare som inte vill medverka till dödshjälp, enligt ett domstolsbeslut taget efter lagens införande, hänvisa till en kollega, och har därför i realiteten ingen samvetsfrihet.