Vad är alternativet till dödshjälp?

Svar:

Alternativet är att ge alla dem som behöver personlig uppmärksamhet och adekvat vård, särskilt dem som är allvarligt sjuka eller funktionsnedsatta. Det är viktigt att patientens alla behov, fysiska, psykiska, sociala och andliga, respekteras och tillgodoses på bästa sätt. Vårdas patienten på bästa möjliga sätt kommer risken att hon känner sig övergiven, och på grund av det ber om dödshjälp, att minskas avsevärt. Palliativ vård kan inte eliminera allt lidande men stöttar patienten och bekräftar hennes livsvärde.