Vad är dödshjälp/eutanasi?

Svar:

Eutanasi är ett grekiskt ord, vars innebörd är “god död”. I nutida debatt betyder eutanasi en avsiktlig handling som avser att döda patienten, på hans eller hennes uttryckliga eller förmodade begäran. Det svenska ordet för eutanasi är dödshjälp. Personen som ger dödshjälp måste ha som syfte att döda patienten och måste orsaka hennes död. En dödlig injektion kan vara ett sätt att ge dödshjälp; att inte ge behandling med syfte att orsaka patientens död en annan.

Dödshjälp är inte:

  • att respektera en patients nej till behandling, eller vilja att inte fortsätta behandling;
  • att låta den naturliga döden ha sin gång genom att inte påbörja eller genom att avbryta behandling, om behandlingen är till mer skada än gagn för patienten;
  • att ge smärtstillande medicin för att mildra smärtor och lidande, även om en förutsedd konsekvens kan vara att döden inträder snabbare.