Vad är egentligen skillnaden mellan dödshjälp och att inte ge behandling?

Svar:

När man inte ger eller avbryter utsiktslös behandling är syftet inte att orsaka patientens död utan att låta den naturliga döden ha sin gång. Dödshjälp innebär att man har intentionen att orsaka patientens död; patienten dör alltså inte naturligt utan i förtid. Om man avstår från eller avbryter utsiktslös behandling är dödsorsaken den underliggande sjukdomen eller tillståndet. Vid dödshjälp är det den dödliga injektionen, eller den metod som används, som är dödsorsaken. Det är stor skillnad mellan att låta någon dö, som man inte kan rädda, och att döda.