Vad är skillnaden mellan ordinär och extraordinär vård?

Svar:

Katolska kyrkan skiljer på ordinär och extraordinär vård. Ordinär vård omfattar det som är mer till godo än en börda för patienten i vanliga fall, t.ex. mat, luft och vatten liksom medicinska åtgärder, är inte orimligt betungande för patienten och samhället, och är alltid obligatorisk. Extraordinär vård, dvs. behandlingar där fördelarna inte står i proportion till behandlingen, är inte moraliskt obligatoriskt. Att avstå från extraordinär vård, som till exempel respirator, är inte jämförbart med självmord och dödshjälp.