Vad menar katolska kyrkan om dödshjälp och assisterat självmord?

Svar:

Enligt katolsk lära är dödshjälp oacceptabelt både rent principiellt och på grund av de konsekvenser legalisering leder till. Principerna är först och främst den om människolivets inneboende värdighet och okränkbara värde, samt den att vi som människor har ansvar för varandra eftersom allt vi gör får konsekvenser för våra medmänniskor. Etiskt finns det enligt kyrkan ingen skillnad på dödshjälp och assisterat självmord eftersom båda har samma syfte. Det moraliska ansvaret är det samma om den utomstående ger en injektion eller om han ger en dödlig dos läkemedel som patienten själv intar.

Katoliker menar att livet är en gåva från Gud. Vi har ingen absolut rätt att bestämma över vårt liv; vi kan styra det men äger det inte. Därför har vi inte rätt att välja det ögonblick vi skall födas eller dö. Döden är en ofrånkomlig del av livet och en övergång till det eviga livet. Vårt liv är också helt beroende av relationerna till våra medmänniskor. Genom att vi har fått liv från våra föräldrar och ger livet vidare till våra barn är vi Guds medskapare. Ingen lever därför helt självständigt från andra.