Vilka är de oftast framförda argumenten för att tillåta dödshjälp?

Svar:

 

Argument Motargument
Det är mer barmhärtigt att döda människor än att låta dem lida utan hopp på bättring. Vi avlivar djur när de lider; varför skall vi inte få göra detsamma för människor? De som motsätter sig barmhärtighetsargumentet gör det inte för att döma människor till ett liv i lidande, utan snarare för att de inser faran i att inte skilja mellan människors och djurs liv. Människosynen skulle riskeras att förändras och mänskligt liv att förringas i värde.
Varje människa har rätt att bestämma över sitt liv. Mot detta kan man argumentera, att på samma sätt som vi inte kan bestämma över när vi föds, kan vi inte bestämma när vi dör. Framförallt skall ingen annan göra det. Rätten till självbestämmande begränsas av att andra människor berörs av beslutet, och inga patienter har absolut rätt till självbestämmande. All vård sker på medicinsk indikation; ingen kan utan grund kräva ett visst ingrepp eller en viss behandling av sjukvården. En autonom patient har alltid rätt att vägra behandling men inte att begära en viss behandling, allra minst att aktivt och avsiktligt dödas.
Ett omfattande regelverk, där flera oberoende läkare avgör med hänsyn till patientens situation, garanterar att dödshjälp inte missbrukas. Det är lätt att se, att legalisering av dödshjälp skulle medföra en förändrad situation för vårdpersonal. Läkare, som skall vara livets beskyddare och tjänare, skulle bli härskare över liv och död. Tilliten till sjukvården skulle äventyras bland allmänheten om omoraliska behandlingar accepteras och om man inte skulle kunna lita på att läkare och sjuksköterskor alltid har patientens bästa för ögonen. Att förtroendet för läkarkåren har påverkats negativt i Nederländerna, där dödshjälp är lagligt, märks på spridningen av kortet ”Credo-Card” med orden ”Maak mij niet dood, Doktor” med bärarens namn, för att meddela att man inte önskar dödshjälp.
Dödshjälp förekommer redan i det fördolda, och det rättsliga regelverket måste anpassas till verkligheten. Att något förekommer i det fördolda är inte ett skäl att ändra lagstiftningen. Det blir aldrig tillåtet att stjäla bilar trots att det förekommer. Rätten till liv är en grundläggande människorätt, som inkluderar förbudet att döda oskyldiga människor. I samma takt som regelverket ändras förskjuts praktiken, eftersom det alltid kommer att finnas dem som utmanar regelverket och det kommer att finnas allt fler skäl att erbjuda ”den goda döden” även till de patienter som inte efterfrågat dödshjälp. Man riskerar att göra det allt tidigare med de allra ”bästa” avsikter.