Vilka plikter har vi gentemot den döende?

Svar:

Patienter som är döende skall behandlas med god omvårdnad och barmhärtighet. De skall ha tillgång till den medicinska behandling som behövs, adekvat smärtlindring, social och andlig vägledning, full information om sitt tillstånd och rätt till avskildhet, så att de kan dö i frid och med värdighet.