Vilka plikter har vi vad gäller behandling?

Svar:

Beslutskompetenta patienter, och representanter för patienter som inte är kapabla att fatta beslut, bör söka sådan behandling som ger rimlig chans till förbättring och som kan ges utan för hög smärta eller annat obehag. Patienter har ingen plikt att söka behandling som inte är av godo, är utsiktslös eller vars biverkningar inte står i proportion till fördelarna. Det finns heller ingen plikt för läkaren att ge sådan behandling.